წესები და პირობები

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს „ემდი“ – ოინბაზი (შემდგომში „კომპანია“ ან oinbuzz.ge) შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენ მიერ oinbuzz.ge ვებ-გვერდის გამოყენებას.

საიტზე პროდუქტის შესაძენად მყიდველს არ სჭირდება საიტზე რეგისტრაცია. შეძენისას მას უწევს შეავსოს ინფორმაცია მის შესახებ, რომელსაც შემდეგ კომპანია იყენებს ეფექტური მომსახურებისთვის.

პროდუქტის შეძენისას მყიდველი უთითებს სახელს, გვარს, ელ.ფოსტას და მისამართს რომელიც იცის მხოლოდ მან და სისტემა არ ინახავს მას ღია სახით, არამედ ინახავს მის ჰეშირებულ ვერსიას, რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი არავისთვის გარდა მეპატრონისა.

თუ მყიდველს უჩნდება დამატებითი კითხვა oinbuzz-ის მომსახურების პირობებთან ან მისთვის საინტერესო პროდუქტთან დაკავშირებით იგი უკავშირდება მხარდაჭერის ჯგუფს ტელეფონის ნომერზე : 551 832601 ან ელ.ფოსტაზე: info@oinbuzz.ge

მყიდველი თანახმაა, რომ საიტზე შეძენისას ინფორმაციის შევსების შემდეგ, მის ელექტრონულ მისამართზე კომპანიის მიერ გაიგზავნოს წერილები და შეტყობინებები, მათ შორის სარეკლამო ხასიათის.  ამავდროულად, კომპანია მომხმარებლის ელექტრონულ მისამართს და სხვა ინფორმაციას მესამე მხარეს არ გადასცემს.

 

ნივთის შეძენისას მყიდველს შეუძლია აირჩიოს ადგილზე ტრანსპორტირება ან თვითგატანა. ადგილზე ტრანსპორტირება ხორციელდება 3 სამუშაო დღის განმავლობაში და ღირებულება არის 3 ლარი. თვითგატანის მითითების შემთხვევაში მყიდველი მისთვის სასურველ დროს მოდის საწყობში და თავად მიაქვს შეძენილი პროდუქტი.