ყოველ 100 ლარიან შენაძენზე მიიღეთ 20 ლარიანი ვაუჩერი.

აქცია ვრცელდება ფასდაკლებულ პროდუქტებზეც.

შეძენის შემდგომ ვაუჩერის კოდს მიიღებთ სმს შეტყობინების სახით.

კოდი იქნება ერთჯერადი და არ ექნება გამოყენების დროის შეზღუდვა.

www.oinbuzz.ge – სხვანაირი საჩუქრები